Atlas of foodborne infections
transmitted by contaminated food and water

Atlas of Patogens Contents Information sources Glossary Administration

Candida

CZ: kandida
EN:

Occurrence:
Delicatessen


Category:


Foodborne Disease:
Untitled document

fig. 1: Unsuitable for sale

obr. 1: Nevhodné k prodeji


Description:
Untitled document

Contamination of dill (cucumber) pickles (fig.1). Pickles and other delicatessen items are sold from bulk containers are subject to both aerial contamination and to cross contamination from improperly cleaned containers. Dill (cucumber) pickles appear to be particularly prone to spoilage by film yeast both when retailed in bulk or jars contaminated after opening. The photo illustrates growth of film yeast (Candida sp or Debaryomyces sp) on dill pickled cucumbers which where purchased in this condition from bulk in a large department store. Growth of film yeast is a superficial phenomenon and there is no significant penetration of the interior of the cucumber.

 

Kontaminace kopru v nakládaných okurkách (obr.1). Nakládané produkty a další lah?dky prodávány z velkoobjemných kontejner? jsou p?edm?tem jak vzdušné tak k?í?ové kontaminace z nepo?ádn? umytých kontejner?. Nakládaný kopr a okurky jsou obzvlášt? náchylné k napadení kvasinkami jak p?i nákupu ve v?tším mno?ství tak ve sklenicích po otev?ení. Na fotografii je mo?né vid?t r?st povlaku kvasinek (Candida sp nebo Debaryomyces sp) na nakládaných okurkách, které byly zakoupeny v t?chto podmínkách z v?tší nádoby ve velkém obchodním dom?. R?st povlaku kvasinek je povrchový jev, nedochází zde k ?ádnému významnému proniknutí kvasinek dovnit? okurek.
 


Pictures:

Contamination of cucumber pickles
Source: 1.
Candida
Source: BBL? CHROMagar? Candida
Candida
Source: Candida albicans is chronic "yeast infections" in humans
Candida
Source: Candida albicans is chronic "yeast infections" in humans
Candida
Source: hyphae are beginning to form hypha blastospores (deatail)
Candida
Source: Hyphae are beginning to form hypha blastospores, which are new budding cells

<<< Back